Rumunsko - Dunajská delta


 

Stránky jsou ve výstavbě

 


  Minimalizovat

S rozlohou 238 391 km² je Rumunsko největší zemí v jihovýchodní Evropě . Dunaj, největší rumunská řeka, tvoří jížní hranici se Srbskem a Bulharskem. Rumunsko (România) je stát ležící z větší části na Balkánském poloostrově v jihovýchodní části Evropy.Rumunsko je jednou ze zemí bývalého východního bloku.V současnosti je členem Evropské unie a Severoatlantické aliance. Roku 106 n. l. dobyli říši Dáků Římané. Dákové se postupně pořímštili a zmizeli stejně důkladně jako Keltové z Čech.V dnešní rumunštině se zachovala slova, která mají zřejmě dácký původ - není jich však mnoho, řádově desítky, původní význam není vždy zřejmý. Patří k nim i slova jako brynza, bača, vatra, která se v 16. století dostala z rumunštiny do slovenštiny a do valašského nářečí češtiny. Ve druhé světové válce Rumunsko bojovalo po boku Třetí říše.Rumuni přišli za druhé vídeňské arbitráže o severní Sedmihradsko, které bylo přiděleno expandujícímu Maďarsku a přišli také o Jižní Dobrudžu, kterou obsadilo Bulharsko. Roku 1940 okupoval Sovětský svaz Severní Bukovinu a Besarábii. Po napadení SSSR Německem v roce 1941 získali Rumuni území zpět. Po válce byla Rumunsku opět odňata Besarábie a připojena k Sovětskému svazu a Jižní Dobrudža byla ponechána Bulharsku. Rumunsko se stalo socialistickou republikou a součástí komunistického východního bloku.Zahájily se rozsáhlé projekty na industrializaci chudé zemědělské země, potřebné technologie byly zajišťovány hlavně ze západní Evropy (např. Francie). V zemi pokročily mnohé velkolepé projekty, jako například rozvoj atomové energetiky, výstavba vodních kanálů, či přehrada Železná vrata na Dunaji. I přesto se ale nepodařilo situaci radikálně změnit a Rumunsko se zařadilo mezi nejchudší země RVHP, kam patřilo víceméně až do konce 80. let. Rumunsko bylo také jednou ze zemí, která dokázala prosazovat do jisté míry nezávislou politiku. Země se neúčastnila některých akcí východního bloku, jakými byla například okupace Československa v roce 1968 nebo bojkot olympijských her v Los Angeles v roce 1984. Diktátor Nicolae Ceauşescu, který zemi po léta vládl tvrdou rukou, byl svržen v roce 1989, odsouzen polním soudem a následně zastřelen i se svou manželkou.Nově nabytá svoboda přinesla Rumunsku staronové problémy. Objevily se národnostní nepokoje (soužití se zhruba dvoumilionovou maďarskou menšinou) a ekonomické potíže spojené s destabilizací měny (vysoká inflace), zatímco integrace do evropských společenství postupovala pomaleji než ve střední Evropě.Postupnými změnami se v průběhu let se podařilo dosáhnout pokroku. Roku 2004 vstoupila země do NATO a roku 2007 společně s Bulharskem do Evropské unie, kde patří k nejchudším zemím „sedmadvacítky“, a je proto významným příjemcem mnohých rozvojových plánů.S rozlohou 238 391 km² je Rumunsko největší zemí v jihovýchodní Evropě . Dunaj, největší rumunská řeka, tvoří jížní hranici se Srbskem a Bulharskem.Dunaj se vlévá do Černého moře a na Rumunském území tvoří deltu Dunaje, druhou největší a nejlépe zachovalou deltu a biosférickou rezervaci v Evropě seznamu Světového přírodního dědictví UNESCO.Střed Rumunska je hornatý, dominují mu Karpaty. Nejvyšší hora, Moldoveanu, dosahuje výšky 2544 m. Pohraniční oblasti jsou tvořeny nížinami: Panonská nížina na západě, Valašská nížina na jihu a rovina kolem řeky Prut na východě.Na západě se také rozkládá pohoří Munţii Apuseni.


O Dunajské deltě Minimalizovat

Delta Dunaje je (rumunsky delta Dunării) je evropská největší a nejzachovalejší říční delta. Delta se rozkládá na 3 446 km² území, kde se Dunaj vlévá do Černého moře. Delta Dunaje leží na území Rumunska a z menší části Ukrajiny (zhruba sedmina území).Nedaleko města Tulcea se Dunaj dělí do tří ramen, která se do Černého moře vlévají pod jmény Chilia, Sulina a Sfântul Gheorghe (Svatý Jiří). Mimo tří hlavních ramen se Dunaj dělí na velké množství vedlejších říčních ramen a kanálů. Delta je dynamický ekosystém – říční nánosy ji každoročně rozšíří o zhruba 40 metrů.Severní rameno Chilia tvoří hranici s Ukrajinou. Chilia má délku 104 km a do Černého moře přivádí kolem 60 % dunajské vody. Rameno Sulina má délku 71 km a odvádí 18 % vody. Jižním ramenem Sfântul Gheorghe o délce 112 km protéká 22 % objemu dunajské vody. (Udávaná délka jednotlivých ramen se v různých zdrojích liší; zde uvedené údaje čerpají z rumunského článku o dunajské deltě.)Přibližně 35 km od černomořského pobřeží se nachází Hadí ostrov, o který vede spor Rumunsko s Ukrajinou. Ostrov nyní spravuje Ukrajina, která jej získala po rozpadu Sovětského svazu.Roku 2004 začala Ukrajina práci na kanálu Bystroje, který by měl propojit Černé moře s ukrajinskou částí dunajské delty. Kanál je kritizován mnoha ekology a neziskovými organizacemi kvůli potenciálnímu ohrožení jedinečné flory i fauny. Plán je také kritizován Evropskou unií.Oblast delty je pokryta rákosím, mokřady a lužními lesy. Části delty jsou na jaře a na podzim zaplavovány.V mokřadech, stojatých a tekoucích vodách dunajské delty žije přes 1 200 druhů rostlin, 300 druhů ptáků a 45 druhů ryb. Delta je významným hnízdištěm tažného ptactva.V oblasti delty žije přibližně 15 000 lidí. Většina se živí tradičním způsobem, převládá rybářství. V okolí ukrajinského sídla Vilkove (ukrajinsky Вилкове) a rumunské Tulcey žije komunita tzv. Lipovanů, náboženské menšiny, vyznavačů starého ritu pravoslavné církve.Celkem 2 733 km² území delty je chráněno. Delta Dunaje je od roku 1991 zapsána na Seznam světového dědictví vyhlašovaný organizací UNESCO.