Čokoládové hory

Chocolate Hills – Čokoládové kopce

Chocolate Hills – Čokoládové kopce. Jde o neobvyklé geologické formace, jež se skládají z cca 1 300 perfektně a souměrně tvarovaných kopečků, které jsou roztroušeny na 50 kilometrech čtverečních. Jsou porostlé zelenou trávou, která v obdobích sucha úplně zhnědne a kopce pak mají čokoládovou barvu (odtud název).

Mechanizmus vzniku tohoto přírodního jevu nebyl dosud s konečnou platností vysvětlen. Avšak vědci se shodnou, že hlavními faktory musí jistě být vlhké oceánské klima Filipín v kombinaci se specifickými vlastnostmi Boholského vápence. V legendách ostrovanů je to pozůstatek bitevního pole dvou obrů, vrhajících po sobě gigantické kameny, aniž by který z nich zvítězil, či zkamenělé slzy jiného obra, zkroušeného nešťastnou láskou

Nedávno byly vyhlášeny třetím největším geologickým monumentem a navrženy na zapsání na seznamy UNESCO.