Curio bay je nejjižnější oblastí jižního ostrova Nového Zélandu. Je to překrásné místo kde se můžete setkat s tučňáky,lachtany a delfíny. Velkou zajímavostí, kterou je možno za odlivu spatřit je zkamenělý les. Odhaduje na 160 milionů let stáří a jedná se o jeden z nejzachovalejších na světě. Představuje pozůstatek subtropického lesa, který celou tuto oblast kdysi pokrýval. Vědci nalezli souvislost zdejších stromů s dnešními stromy kauri.

Pozorování tučňáka žlutookého je velmi nevšední zážitek. Tučňák žlutooký (Megadyptes antipodes) je poměrně velký druh tučňáka dorůstající 75cm a váží cca 6kg. je jediný žijící druh z rodu Megadyptes. Druhý druh z tohoto rodu, Megadyptes waitaha, který byl objeven v listopadu 2008, vyhynul již někdy mezi lety 1300-1500 př. n. l. Vyskytuje se převážně ve vodách Nového Zélandu a odhad světové populace je cca 1500 párů. Hnízdí často v křovinách, lesích mimo zraky jiných tučňáků. Oblast Curio bay je místem jejich tradičního výskytu. Zde je možné pozorovat tento vzácný druh v bezprostřední blízkosti.
Vyskytuje se zde také vzácný endemický delfín Hektorův, známý též jako plískavice novozélandská. Tento druh se vyskytuje pouze u jižního pobřeží Nového Zélandu. Hektorův delfín je jedním z nejmenších kytovců a nejmenším delfínem vůbec. Jeho velikost je 1,2 – 1,5m. Váha se pohybuje mezi 35-45 kg. Přední část jejich těla je světle šedá, zatímco zadní je tmavě šedá někdy až černá. Ploutve jsou tmavě šedé až černé. Bílé skvrny, ohraničené černou linkou, mají na podobných místech jako velryby. Preferují pobřežní vody o hloubce do 300 metrů. Obvykle se vyskytují asi 1 kilometr od pobřeží. Zřídkakdy se dostanou dál než 9 kilometrů od pevniny. Byli dokonce viděni i u ústí řek. Jsou velice hraví a zvídaví. Používají například mořské řasy jako hračky a je velice zábavné je pozorovat. Osobně jsem s nimi měl možnost prožít nádherný zážitek, kdy jsem stál po pás v zátoce na Curio bay a pomocí klapání kamínků pod vodou jsem je k sobě přilákal. Několikrát kolem mne propluli a dotýkali se mne. Opravdu nádherný pocit. Tito malí delfíni jsou však v současné době velmi ohroženi, největší nebezpečí pro ně tvoří rybářské sítě. Vzhledem k jejich nízkému stavu hrozí reálně do 50let vyhubení.

 


Curio bay