Marafa

Propadlina Marafa Minimalizovat

Propadlina Marafa
Tato překrásná geologická anomálie bývá také nazývaná „Pekelná“ nebo „Ďáblova kuchyně“ se nachází asi 30 km od Malindi blízko vesničky Marafa. Po celá tisíciletí erodovaly vítr a déšť hřeben pískovce až vznikla úžasně barevná propadlina, která je nejkrásnější při východu a západu slunce.