Minimalizovat

Sydney je australským největším městem, postavené kolem jednoho z nejkrásnějších přístavů světa. Město je známo podle Opery, Harbour Bridge a samotného přístavu. Historická část Sydney se nachází v The Rocks a také v místě zvaném Paddington.

Oblast kolem přístavu Port Jackson byla domovem Aboriginců více jak 40 tis. let. Austrálie je sice osídlena od nepaměti, ale objevena byla až v roce 1770 kapitánem Jamesem Cookem. Její následné osidlování Brity začalo v roce 1788, kdy do Sydney dorazila první flotila s vojáky a trestanci. První osada byla postavena v témže roce v zátoce Sydney Cove, kde dnes odjíždějí lodě ze Circular Quay. Sydney stojí v místech, kde pobýval kmen Eora, podle něhož jsou také pojmenována některá předměstí. V 18. a 19. století v něm vládli vojáci. V 2.polovině 19.století se z národa trestanců pomalu stává demokratická země a roku 1901 byla Austrálie vyhlášena federací v čele s ministerským předsedou. Austrálie je dodnes členem britského společenství Commonwealth. V čele tedy stojí britská královna, zastupována generálním guvernérem. Nyní je Sydney hlavním městem státu New South Wales s téměř čtyřmi miliony obyvatel.

The Rocks. Poprvé se zde Evropané usídlili na skalnatém výběžku země, odkud nyní vede Harbour Bridge na severní břeh. Bylo to velmi nehostinné a také nebezpečné místo. Bylo plné trestanců, velrybářů, prostitutek a pouličních gangů. I přesto tu v roce 1820 zbohatlíci postavili třípatrové domy. Později tu vznikla oblast skladišť a námořního obchodu, jejíž význam ale značně poklesl, když se moderní plavba i se skladišti přesunula na Circular Quay. Po roce 1970 se oblast The Rocks začala měnit v čistý historický obvod, zaměřený hlavně na turisty. Je plné úzkých dlážděných uliček, čajoven a přestavěných skladišť.

Harbour Bridge. Je to impozantní most, který přemosťuje jedno z nejužších míst kolem přístavu. Spojuje severní a jižní břeh Sydney. Výstavba mostu byla dokončena v roce 1932 a náklady se vyšplhaly až na 20 mil. australských dolarů. Most byl a je velmi populární a to hlavně pro jeho velikost, účel, při kterém spojuje dvě městské části a také v době krize poskytoval pracovní příležitosti.

Opera House. Světově proslulá stavba Sydney Opera House je umístěna na východním výběžku Circular Quay. Stavba započala v roce 1959 pod vedením dánského architekta Jorna Utzona. Rozpočet na výstavbu byl 7 mil. AUD, ale konečná částka se vyšplhala až na neuvěřitelných 102 mil. AUD. V roce 1973 byla stavba konečně dokončena. Bohužel se později ukázalo, že konstrukční provedení interiéru je nepraktické. Na uvádění opery jsou sály až moc malé. Navzdory těmto nedostatkům byla budova v červenci roku 2005 zařazena na seznam australského kulturního dědictví. Navíc jej UNESCO 29. června 2007 zapsalo na seznam "Světového kulturního dědictví". Jedná se o první stavbu, která byla zapsána na tento seznam ještě za života stavitele.


Sydney Minimalizovat

pokračování... Minimalizovat