Minimalizovat

Blue Mountains (Modré hory) je protáhlý řetězec hor, ležící 100 km západně od města Sydney. Jsou to mohutné, propastmi a roklinami rozervané pískovcové hory. Nejvyšší bod čnící do výše 1180 metrů nad mořem se nazývá Birds Rock. Krajina Modrých hor je právem zapsána do seznamu UNESCO. Díky rozsáhlé, převážně zalesněné oblasti pískovcové náhorní plošiny. Vyskytují se zde vzácné druhy eukaplytů a řada vzácných druhů ptáků včetně černých kakadu. Roku 1959 byly Modré hory vyhlášeny národním parkem o rozloze 2482 km2. Jméno Modré hory má původ v modrém oparu, který se za horkých dnů vznáší nad celou krajinou. Opar vzniká tím že se v extrémních teplotách vypařují oleje z listů eukalyptů.

Zajímavostí jsou tři skláy, které jsou pojmenovány podle legendy Tři sestry.  Legenda praví, že se tři sestry zamilovali do mužů ze sousedního kmene, což ale bylo zákonem kmene zakázané. Během vzniklých nepokojů je šaman začaroval do skal a vzápětí umřel. Takže nezbyl nikdo, kdo by je proměnil zpět. Skály se tedy jmenují Meehni (922 m), Wimlah (918 m), and Gunnedoo (906 m).


Blue Mountains Minimalizovat

pokračování... Minimalizovat