Kenya

Kdo jednou poznal Afriku,buď na ni zapomene nebo si ji navždy zamiluje....

Kenya je rozhodně zemí plnou protikladů...  Fotografie jsou z malého města Malindi a jeho okolí, Marafy, z přírodního parku Tsawo a Arabuko Sokoke. Zvláštním zážitkem byla i návštěva kmene Masajů.

"Hakuna matata"... žádný problém, to je asi v Keni nejčastěji používaná fráze.

 

Stát Keňa leží ve východní Africe při pobřeží Indického oceánu. Administrativní členění Keni: 7 provincií a distrikt hlavního města. Pobřeží Indického oceánu lemuje široká nížina, k západu se povrch stupňovitě zvyšuje do náhorních plošin a horských masívů. Tektonická sníženina východoafrický prolom, kde se nachází mnoho jezer, v okolí jsou pak sopečné vrcholy (Kirinyaga 5 199 m n.m.).

Většinu území Keni zaujímá složitá soustava náhorních plošin Východoafrické vysočiny rozdělená v západní části Velkým zlomovým údolím (Rift Valley) které na severu vyplňuje slané jezero Turkana (dříve Rudolfovo). Východně od něj se rozkládá rozsáhlá plošina s pouští Chalbi. Ze Somálska zasahuje do Keni široká pobřežní nížina, která se k jihu zužuje. Podél Rift Valley se zvedají masivy vulkanických pohoří, na západě je to především pohoří Cherangany a Mount Elgon (4321 metrů) na hranici s Ugandou. Východně od zlomového údolí se zvedá horské pásmo Aberdare (na jih od něj leží hlavní město Nairobi) a za ním osamocený masiv nejvyšší hory Mount Kenya. Z hor přes planinu Nyika odvádějí vodu k jihovýchodu dvě velké řeky - Tana a Galana. Západně od hor lemujících tektonických údolí se kolem jezera Ukerewe (Viktoriina jezera) prostírají travnaté savany.

Hlavní plodiny zemědělství Keni jsou kukuřice, kasava, batáty, kávovník, čajovník, sisal, cukrová třtina, ovoce a zelenina. Chová se také skot, kozy a ovce. Důležitý je také rybolov. Zemědělství zaměstnává kolem tří čtvrtin pracujících, přičemž dominuje chov dobytka (zejména skotu), který má k dispozici téměř dvě třetiny rozlohy země. Většina Keňanů hospodaří na půdě, která je ve společném vlastnictví. Plantáže produkují na vývoz čaj, kávu, ovoce (ananas, banány), zeleninu a sisal. Orné půdy je málo. Pro domácí spotřebu se pěstují cukrová třtina, kukuřice, kasava a sladké brambory, luštěniny a obilniny. Významný je rybolov. Vláda podporuje cestovní ruch (populární safari), který je cenným zdrojem deviz. Dřevo z malých ploch lesů je jediným přírodním palivem. Nerostné zdroje jsou malé, těží se jen soda, vápenec a sůl. Moderní průmysl v Keni představuje výroba cementu a zpracování ropy v rafinérii v Mombase. Elektřinu poskytuje hydroelektrárna na řece Tana a od roku 1981 se využívá i geotermální energie. Silnice v Keni jsou kvalitní pouze v okolí velkých měst. Významná je železnice spojující Mombasu - hlavní přístav - s Nairobi a Ugandou. Letiště v Nairobi je jedním z nejvýznamnějších ve východní Africe.

Především zvířata jsou v Keni velmi vzácná. Světově významné národní parky chrání zejména stáda velkých afrických savců (lvi, žirafy, antilopy, zebry, sloni, nosorožci, buvoli, levharti, hroši, plameňáci, pelikáni aj.). Co se týče rostlin, ty nemají příliš prostoru k životu kvůli rozsáhlým stepím a polopouštím.

 V Keni žije až nepředstavné množství různých druhů divoké zvěře včetně 50 druhů savců. Bezpochyby nejvýznašnějším tvorem je zde slon africký, který je zde opravdu hojně zastoupen. Díky nezarostlému terénu je velmi snadné pozorovat jejich život. Mezi další savce patří lvi, pakoně nebo zebry. Občasný lesní porost, který zde najdeme obývají paviáni a kočkodani. Leopardi a gepardi jsou poměrně vzácní.
V Keni žije také poměrně mnoho druhu ptáků včetně plameňáků, pelikánů, ibisů, pštrosů a supů.

Většina obyvatel Keni je bantuského, nilotského či kušitského původu. Z více než 70 etnických skupin jsou nejpočetnější a nejvlivnější Kikujové a Luové. Tři čtvrtiny populace Keni stále žijí na venkově, naprostá většina v klimaticky příznivějších polohách náhorních plošin. Přírůstek obyvatel, který byl v 80. letech největší v Africe (4 % ročně), nyní poněkud poklesl. Školní docházka v Keni není povinná, ale gramotnost je poměrně vysoká (téměř dvě třetiny dospělých).

Nikde v Africe nenajdete tolik kmenů jako v Keni. Východní Afrika je nazývána kolébkou lidstva. Na území Keni se vyskytuje asi sedmdesát kmenových skupin. Na severu země můžete potkat nomádské kmeny Samburů, kteří se se svými stády dobytka přemisťují z pastviny na pastvinu, dalším kmenem jsou Masajové obývající území podél hranic s Tanzanií. Jsou to pastevci, kteří jsou typičtí svým červeným oblečením a ozdobením korálky. Obývají kruhové stavby postavené ze slámy a trusu dobytka. Pobřežní oblast je domovem Svahilců.